Anioły drewniane i szopka krakowska – rękodzieło w naszych domach

Prace kreowane przez polskich artystów regionalnych, ogromnie ekspresyjne, ale i o całkiem prostym wyglądzie, od dziesięcioleci rozbudzają wyobraźnię odbiorców. Także dziś niemal każdy z nas ma w swoim posiadaniu jakąś figurkę z drewna, którą można zakwalifikować jako przykład sztuki naiwnej.

Anioły drewniane – alegoria dobra, troski i bezpieczeństwa

Rzeźba w drewnie od wieków stanowiła istotny element naszej sztuki ludowej. Drewniane figurki związane były najczęściej z religią – we wsiach i małych miasteczkach powstawały tysiące kapliczek, które lokalni artyści zapełniali tzw. „świątkami”, to znaczy figurami religijnymi wykonanymi z miękkiego, łatwego w obróbce drzewa. I choć dzisiaj z rzadka tworzy się tego rodzaju rzeźby, to drewniane anioły w takiej estetyce odnalazły swoje miejsce jako ozdoba domów. Czemu właśnie anioły? Gdyż to alegoria troski, dobra oraz ochrony. Taka statuetka wszystkim kojarzy się z protektorem ogniska domowego. Anioły z drewna wykonane w duchu sztuki naiwnej cechują się ekspresyjnymi barwami, a dzięki ręcznemu wykonaniu każdy z nich jest unikalny. Nie jest więc niespodzianką, że stanowią one także jednym z najpopularniejszych souvenirów przywożonych z Polski przez zagranicznych turystów.

Szopka krakowska – tworzona na podobieństwo reprezentatywnych krakowskich zabytków

Drugim przedstawicielem rodzimego rękodzieła są szopki bożonarodzeniowe. Szopki są silnie powiązane z Krakowem i pobliskimi miejscowościami. Są wykonywane z lekkich surowców, zwykle z kartonu oraz kolorowej folii aluminiowej, a swoim wyglądem odzwierciedlają specyficzne krakowskie zabytki. Od dziesięcioleci w okresie bożonarodzeniowym organizowany jest konkurs szopek krakowskich, w którym partycypują liczni artyści parający się ich budową od lat. Krakowskie szopki bożonarodzeniowe można spotkać w rozmaitych wymiarach. Te stworzone na konkurs osiągają nawet kilka metrów wysokości, ale równie popularne są też małe, kilkunastocentymetrowe szopki, które mieszkańcy Krakowa w czasie Bożego Narodzenia chowają pod choinką.

Źródło fotografii – szopki-anioly.pl