W trakcie budowy domu postaraj się o właściwą izolację fundamentów

Ochrona fundamentów przed niekorzystnym wpływem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć przenikająca mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity pleśni oraz grzybów z biegiem czasu odbiją się negatywnie na zdrowiu ich rezydentów.

Kto przeprowadzi zabezpieczenie fundamentów?

Planując budowę obiektu, powinno się zostawić przygotowanie najlepszego sposobu hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale także w odnawianiu hydroizolacji w tych już istniejących. Wiedzą oni, jakich pomyłek unikać oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się idealnie w konkretnej sytuacji. Wszak zastosowanie należytych technik izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest również szczegółowa analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można zbadać czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się zagrożenie podtopień lub gleba jest na tyle spoista, iż po opadach fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Sposoby zabezpieczenia fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią wykorzystuje się różne sposoby. Płytę fundamentową, na której zwykle stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nałożyć ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej sprawdzi się wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która powstrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów także powinno się powierzyć profesjonalistom, bowiem nierzadkim błędem mniej doświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wskazówek wyszczególnionych w projekcie budowlanym (między innymi tych dotyczących warunków i sposobów aplikacji materiałów izolacyjnych) czy też użycie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych parametrów wodochronnych. Niewłaściwe wykonanie prac czy zastosowanie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgotnością może skutkować, iż będzie ona nieskuteczna.