bezpłatny generator not księgowych

Brak wpłaty za wystawione faktury? Sprawdź, jak działa generator not księgowych

Każda osoba prowadząca własne przedsiębiorstwo prędzej lub później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu był to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy utrzymywanych częstokroć przez lata dobrych układów partnerskich. W końcu przyczyną poślizgu we wniesienia należności mogą być przejściowe problemy finansowe lub jednorazowe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego celowe działanie. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

W momencie, gdy wierzyciel po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące prawo mówi o nocie w walucie euro. Informacje o tym wyszczególniono w przytoczonym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które posiada też kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]