Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o automatycznej windykacji, uzyskasz na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, ale i podmioty z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Systematyczne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez windykację długu. Choć termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego rozpoczyna się w stosunku do dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. O ile ta droga windykacji okaże się nieskuteczna, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i każdego miesiąca generuje porównywalną ilość paragonów i faktur, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie przelany w określonym terminie bezsprzecznie rośnie. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem wpłat pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może przygotować indywidualne harmonogramy działań wszczynanych wobec nie płacących klientów, wyznaczając m.in. interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli upomnienia nie poskutkują, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Na końcu, gdy wypunktowane powyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na śledzenie przychodzących przelewów, a po kilku miesiącach bywa też przyczyną ogromnej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]