Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Wejdź na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby odnaleźć informacje o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za wykonanie usług albo sprzedaż towaru. Niestety w tej sytuacji fiskus nie docieka czy należność od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT następuje dopiero po przelaniu od kontrahenta płatności.

Z metody kasowej może korzystać zdecydowana większość polskich właścicieli firm

Brak pojawienia się na koncie opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszone kilka razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za wykonane usługi czy też dostarczone produkty. Jeśli takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet dobrze działające przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków w ustawowym terminie i w rezultacie dostać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Mając na uwadze wspomniany powyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeżeli zatem sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Konieczne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe oznaczanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi nie rekomendują średnim firmom metody kasowej?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą niewielkie firmy od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu kwestia codziennego monitorowania otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga bowiem stałego ich śledzenia, by nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Tymczasem już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzorowanie przelewów pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu i minimalizację ryzyka pomyłek przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]