System rozliczeń SWIFT – co to?

System bankowy SWIFT. Uzyskaj więcej informacji na https://flobo.io/bankowosc/co-to-jest-system-rozliczen-miedzybankowych-swift/.

Mimo, że praktycznie rzecz biorąc każdego dnia korzystamy z przelewów bankowych, mnóstwo osób po raz pierwszy usłyszało o systemie SWIFT w 2022 roku w kontekście rozważania wdrożenia sankcji w stosunku do Rosji jako reakcja świata na jej atak na Ukrainę. Ale system SWIFT wykorzystywany jest już od lat 70-tych XX w. i jest jednym z fundamentów sprawnego działania światowego rynku finansów.

System bankowy SWIFT – ułatwia przelewy międzynarodowe

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli po polsku – Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Zwykle jednak tego skrótu używa się po prostu do nazwania międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych, bez którego zrobienie przelewów międzynarodowych byłoby na pewno znacznie bardziej skomplikowane niż obecnie. SWIFT to bardzo popularny, lecz nie jedyny działający aktualnie system tego rodzaju. Poza nim m.in. w Polsce korzysta się również z systemów: SEPA, Express Elixir oraz SORBNET.Na świecie wykorzystywane są także różnorodne systemy lokalne, obsługujące tylko rozliczenia między bankami na obszarze jednego państwa.

Co jest wobec tego najważniejszym atutem systemu rozliczeń SWIFT? Działa on niemal we wszystkich państwach świata i korzystają z niego nie tylko banki, których liczba dziś przekracza już 11 tys., ale również giełdy, domy maklerskie oraz masa innych jednostek finansowych. Każdy uczestnik systemu SWIFT musi posiadać swój unikatowy kod (BIC – Bank Identifier Code), złożony z 8 znaków (liter i cyfr). Możliwe jest też przypisywanie kodu BIC oddziałowi banku, wówczas taki kod ma 11 znaków.

System SWIFT – przedstawiamy kody BIC/SWIFT największych polskich banków

Nawet jeżeli zaledwie sporadycznie korzystasz z przelewów międzynarodowych, warto znać kod BIC/SWIFT swojego banku, lub co najmniej wiedzieć jak szybko znaleźć takie dane. Poniżej znajdziesz kody BIC kilku najpopularniejszych banków, prowadzących placówki w Polsce.

– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– PKO BP (w tym dla rachunków PKO Inteligo): BPKOPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– Santander Bank Polska: (wcześniej BZ WBK): WBKPPLPP
– CitiBank: CITIPLPX
– Getin Bank: GBGCPLPK
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Credit Agricole: AGRIPLPR

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]