Jak wygląda praca z coachem psychologiem?

Nie posiadasz doświadczenia w tym temacie? Skorzystaj ze wskazówek coacha Kraków.

Rynek pracy w ostatnich latach wymusza regularne dostosowywanie się do jego bieżących wymagań, a przy tym jest bardzo konkurencyjny. W następstwie tego tak znaczący jest nie tylko rozwój zawodowy pojedynczego pracownikaprzedsiębiorstwa, ale także wydajna organizacja pracy dużych grup osób zatrudnionych. W takich działaniach najlepiej wspomóc się doświadczeniem wykwalifikowanego coacha.

Kto korzysta ze wsparcia coacha biznesu?

Doświadczony coach biznesu służy pomocą w poszerzeniu zakresu kompetencji danej osoby, przygotowuje ją na potencjalne zmiany oraz kolejne wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona dużo skuteczniej nabywać nowe umiejętności, co owocuje lepszymi wynikami w pracy, ale również tworzy ciekawsze perspektywy awansu. Coach koncentruje się na postanowieniach oraz ambicjach klienta, dlatego sesje coachingowe każdorazowo są spersonalizowane, zorientowane na zrealizowanie ustalonych zadań. Kto zazwyczaj decyduje się na sesje coachingowe? Są to głównie dyrektorzy bądź prezesi firm, którzy pragną rozszerzyć własne kompetencje w sektorze kierowania i planowania pracy.

Współpraca z coachem kariery – pierwszy kontakt oraz poznanie ambicji klienta

Podłożem owocnej w pożądane rezultaty pracy z doradcą zawodowym, jest szczegółowe poznanie klienta. W związku z tym pierwsze spotkanie z coachem skupia się na dokładnym ustaleniu oczekiwań i aspiracji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, umiejętności, najdotkliwszych porażek i największych sukcesów zawodowych. Pozwala to określić, czy najlepszą strategią rozwoju będzie doradztwo czy może coaching oraz uzgodnić ilość i częstotliwość sesji koniecznych do osiągnięcia zakładanych rezultatów. Spotkanie wstępne nie musi odbywać się z doradcą zawodowym twarzą w twarz – można umówić się na rozmowę przez komunikator bądź telefon. Po ukończeniu określonej ilości sesji coach przygotowuje podsumowanie. Wskazuje w nim, które zamiary zostały osiągnięte, jak również czy konieczna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]