Jakie testy obejmują badania psychologiczne kierowców?

Na www.testybielsko.pl dowiesz się, jak zamówić badania psychologiczne Bielsko Biała.

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale również określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które wymagane są do wykonywania konkretnych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy zobowiązani są wykonać badania psychotechniczne, nierzadko bardzo się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę strach ma wielkie oczy. Komplet badań składa się z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów badających inteligencję oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić między innymi szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy osobowości. Określają między innymi intro- oraz ekstrawersję, psychotyzm i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych specjalista sięga po aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji, wirometr, stereometr i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które noszą okulary, powinny jedynie pamiętać, by wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1+E, D1, D+E oraz D. Przechodzić muszą je też osoby, które chciałyby wykonywać zawód instruktora i egzaminatora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych, a także kierowców taksówek. Warto dodać, że poddać muszą się im też ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna i zależy od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Wystarczy poddać się im wyłącznie raz.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]