Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków. Czytaj więcej na https://tlumaczalnia.pl/ceny/.

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z większości państw świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie biura tłumaczeń wykonują tysiące specjalistycznych i zwykłych tłumaczeń na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Mimo, że w internecie bez trudu da się wyszukać bezpłatne narzędzia do translacji, wciąż nie przejmą one obowiązków profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest nierzadko koniecznością, przykładowo jeżeli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy z grubsza wyliczyć koszt przekładu. Co więc wpływa na cenę tłumaczeń?

Okoliczności determinujące końcowy koszt przekładu

Finalny koszt tłumaczenia tekstu determinują wypunktowane niżej elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest tradycyjnie o kilkadziesiąt procent tańsze niż przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego lub na który pragniemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (portugalski, francuski) czy germańskich (niderlandzki, niemiecki) będzie zazwyczaj tańszy niż translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
3. Termin realizacji przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “od ręki” powinniśmy przygotować portfel na wyższy koszt.
4. Poziom trudności tłumaczenia bądź poruszane w tekście tematy. Przekład umów handlowych, prac naukowych bądź dysertacji medycznych kosztuje więcej, bowiem tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, lecz także stosowną wiedzę, żeby trafnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas przekładu niewybaczalnych błędów.

Czym odróżnia się tłumaczenie poświadczone od przekładu zwykłego?

Wypada zaznaczyć, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. paszport albo dokumenty szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie oznacza czy tłumaczenie powstało z oryginału, kopii bądź odpisu oraz przypisuje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów, z kolei w przypadku nieodzowności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie przysięgłym – 1125 znaków.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]