Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – w jakich przypadkach może pomóc?

Uzyskaj więcej informacji o tłumaczenia rosyjski Kraków.

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa również znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia studiów czy też zatrudnienia w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są niezbędne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Białorusi, Ukrainy czy Rosji. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]